หน้าหลัก แนะนำโรงพยาบาล หน้าต่าสุขภาพ เก็บมาเล่าต่อ เรื่องราว..คลินิก Link
เก็บมาเล่าต่อ...
บทความทั้งหมด
029กิจกรรมจิตอาสา
022ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ
011โภชนาการ รากฐานสำคัญของสุขภาพดี

011 โภชนาการ รากฐานสำคัญของสุขภาพดี

โภชนาการ รากฐานสำคัญของสุขภาพดีกับฝ่ายเวชกรรมชุมชน รพ.ละงู

กินอาหารครบ 5 หมู่
แต่ละหมู่ให้หลากหลาย และหมั่นดูแลน้ำหนักตัว โดยในแต่ละวันต้องกินให้ได้สารอาหาร 15 - 25 ชนิด และมีการหมุนเวียนกันไปในแต่ละวัน
กินข้าวเป็นอาหารหลัก
สลับกับอาหารประเภทแป้งเป็นบางมื้อ และถ้าเป็นไปได้ควรบริโภคข้างกล้องหรือข้างซ้อมมือ ซึ่งอุดมไปด้วยวิตามิน และสารอาหารหลายชนิด ควรบริโภควันละ 8 - 12 ทัพพี
กินพืชผักให้มาก และกินผลไม้เป็นประจำ
พยายามเลือกซื้อและบริโภคพืช ผัก และผลไม้ตามฤดูกาล โดยเฉาะอย่างยิ่งต้องปลอดสารพิษนั่นและดีที่สุด และควรกินพืชผักประมาณวันละ 4 - 6 ทัพพี ผลไม้ 3 - 5 ส่วนต่อวัน
กินปลา
เนื้อสัตว์ไม่ติดมัน ไข่ และถั่วเมล็ดแห้งเป็นประจำ โปรตีนอยู่ตรงนี้นี่เองที่เสริมสร้างให้ร่างกายแข็งแรงและฉลาดควรกินวันละ 6 - 12 ช้อนกินข้าว สำหรับไข่ภายใน 1 สัปดาห์ 2 - 3 ฟองก็เพียงพอ
ดื่มนมให้เหมาะสมตามวัย
มีแคลเซียมสูงช่วยเสริมสร้างกระดูกให้แข็งแรง ควรดื่มวันละ 1 - 2 แก้วสำหรับวัยทำงานค่ะ

ติดตามสาระดีๆ เพื่อสุขภาพได้ในครั้งต่อไปนะค่ะ
ร่วมส่งเสริมสุขภาพของท่านโดย
ฝ่ายเวชกรรมชุมชน รพ.ละงู

โภชนาการ รากฐานสำคัญของสุขภาพดี