หน้าหลัก แนะนำโรงพยาบาล หน้าต่าสุขภาพ เก็บมาเล่าต่อ เรื่องราว..คลินิก Link
เก็บมาเล่าต่อ...
บทความทั้งหมด
029กิจกรรมจิตอาสา
022ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ
011โภชนาการ รากฐานสำคัญของสุขภาพดี

022 ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ

ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ

ท่านสามารถขอขึ้นทะเบียนการขอใช้สิทธิโครงการฯ กับโรงพยาบาลละงู ได้ในวันและเวลาราชการ โดยติดต่อศูนย์รายได้ (ห้องเบอร์ 5 ) สำหรับระยะเวลาการเริ่มใช้สิทธิ์หลังจากทำการขึ้นทะเบียนมีดังนี้

สมัครช่วงวันที่ 1-15

จะใช้สิทธิได้ประมาณวันที่ 25 ในเดือนเดียวกัน

สมัครช่วงวันที่ 16-31

จะใช้สิทธิได้ประมาณวันที่ 10 ในเดือนถัดไป

กรณีที่ท่านเข้ารับการรักษาพยาบาลเป็นผู้ป่วยใน ให้แจ้งพร้อมแสดงบัตรระบบจ่ายตรงต่อเจ้าหน้าที่ตึกผู้ป่วยในทราบเพื่อผู้รับผิดชอบเบิกจ่ายจะทำการขอเลขอนุมัติโดยที่ท่านไม่ต้องออกหนังสือส่งตัวจากต้นสังกัด  แค่นี้เองนะครับ ท่านก็จะได้รับความสะดวกในการรับบริการแล้ว  ท่านสามารถติดต่อ/สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่  โทร.0-7478-1224 ต่อ 123 ศูนย์รายได้ โรงพยาบาลละงูยินดีรับใช้

ระบบจ่ายตรงเงินสวัสดิการ การรักษาพยาบาลข้าราชการ