สงกรานต์ บ้านเฮา ทุกคนต้องปลอดภัย

สงกรานต์ปีนี้ ไม่อยากให้เป็นปีสุดท้ายของคนที่คุณรัก คนที่คุณรู้จัก หรือคนใกล้ชิด

ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบอกต่อถึงพฤติกรรมเสี่ยงและการลดความเสี่ยงด้วยกัน

เพื่อให้พวกเราได้กลับมาชุ่มฉ่ำด้วยกันอีก…ในปีถัดไป

This entry was posted in ประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *