Monthly Archives: July 2017

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งผู้ช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

Posted in ประชาสัมพันธ์ทั่วไป | Leave a comment