ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก

  1. ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศแผนการบริหารงบประมาณแทนกันกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและแพทย์ทางเลือก
  2. รายละเอียดงบประมาณรายจ่ายเพิ่มเติมประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560
This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง, ประกาศราคา, ประชาสัมพันธ์ทั่วไป. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *