Category Archives: การจัดซื้อจัดจ้าง

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน เครื่องฟอกอากาศ แบบเคลื่อนที่ จำนวน 13 เครื่อง โดยวิธีคัดเลือก

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนเมษายน 2560

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment