ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำตามแนวพระราชดำริ

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้าง โครงการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยระบบพืชกรองน้ำตามแนวพระราชดำริ

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment