ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (งบลงทุน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (งบลงทุน)

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment