ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 1

? ?? ?

วันอาทิตย์ที่ 8 ตุลาคม 2560 เวลา 08.00 ? 12.00 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู แจ้งทีมแพทย์และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู พร้อมด้วย คปสอ.ละงู ร่วมต้อนรับ พล.ท.ฐิตะฐาน สุขศรี ผู้แทนพระองค์ ซึ่งมีกำหนดการเดินทางมามอบถุงพระราชทานแก่ราษฎรผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอละงู จำนวน 1,500 ครัวเรือน และจัดตั้งหน่วยรักษาพยาบาล ปฐมพยาบาลแก่ประชาชนผู้มาร่วมงาน ณ ห้องประชุมอาคารเรียนรวม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฎสงขลา วิทยาเขตสตูล

? ?? ?

วันพุธที่ 11 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู ร่วมต้อนรับ นพ.สมบัติ ผดุงวิทย์วัฒนา นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล ซึ่งมีกำหนดการลงตรวจเยี่ยม คปสอ. พร้อมชมสถานที่วางดอกไม้จันทน์จำลองของแต่ละ cup หน่วยพยาบาลและแนวทางการขนย้ายผู้ป่วยในวันพระราชพิธี ณ โรงพยาบาลละงู

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *