ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ร่วมกันตักบาตรประจำเดือนตุลาคม ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลละงู

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้แก่จิตอาสาที่ลงทะเบียนด้านงานแพทย์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู

? ??? ??

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 15.00 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร และหัวหน้าฝ่ายงานโรงพยาบาลละงู ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้แห่งชาติ ณ บริเวณสระน้ำโรงพยาบาลละงู

? ??? ??

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *