รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2561

รายงานสรุปผลการดำเนินการเรื่องการร้องเรียนด้านการจัดซื้อจัดจ้าง61

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศโรงพยาบาลละงู

เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว

………………………………….

ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment