ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

………………………………….

                    ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้

        • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา
        • ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน รพ.สต.แหลมสน) จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561

——————–

                    ด้วย จังหวัดสตูล จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 34 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้

                    ผู้สนใจต้องการดูพัสดุ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ในวันเวลาราชการ โทร. 0 7477 3653

                    จึงประกาศมาเพื่อให้ผู้สนใจทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2562

(นายณรงค์ ลือขจร)
นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ (ด้านส่งเสริมพัฒนา)
รักษาราชการแทน นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดสตูล
ปฏิบัติราชการแทน ผู้ว่าราชการจังหวัดสตูล

Continue reading

Posted in ขายทอดตลาด | Leave a comment