ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบกองทุนฟื้นฟู 2562

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบกองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล
ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก

…………………………………………………………….

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 7 รายการ งบกองทุนฟื้นฟูที่จำเป็นต่อสุขภาพจังหวัดสตูล ปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก นั้น

Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าเสื่อม 2562

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา
ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ พ.ศ.2562 โดยวิธีคัดเลือก

…………………………………………………………….

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 4 รายการ งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ 2562 โดยวิธีคัดเลือก นั้น

Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment