ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยม เกาะบุโหลน

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาเทาเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างก่อสร้างติดตั้งเสาเทาเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร เกาะบุโหลน หมู่ที่ 3 ตำบลปากน้ำ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีคัดเลือก นั้น Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะเสนอราคา จ้างซ่อมเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร

ประกาศจังหวัดสตูล
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง

—————————————-

                    ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ จ้างซ่อมเสาทาวเวอร์สามเหลี่ยมรับส่งสัญญาณวิทยุสื่อสาร ที่โรงพยาบาลละงู ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 งาน โดยวิธีเฉพาะเจาะจง นั้น Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment