Monthly Archives: February 2017

ประกาศซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน (เครื่องปรับอากาศ ขนาด 90,000 BTU) โดยวิธีตกลงราคา

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา ปีงบประมาณ 2560 ——————– จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู มีความประสงค์จะซื้อครุภัณฑ์สำนักงาน โดยวิธีตกลงราคา จำนวน 1 รายการ ดังนี้ – เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วนแบบแอร์ตู้ตั้งพื้น ขนาด 90,000 บีทียู จำนวน 1 เครื่อง

Posted in ตกลงราคา | Leave a comment

ประกาศรับสมัคร พนักงานบริการเอกสารทั่วไป 1 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………………………………………………………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พนักงานบริการเอกสารทั่วไป จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment