Daily Archives: November 13, 2017

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำตามแนวพระราชดำริ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างระบบบำบัดน้ำเสียด้วยพืชกรองน้ำตามแนวพระราชดำริ

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น)

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment