ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น)

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง รายการก่อสร้างแฟลตพักแพทย์ 20 ยูนิต (6 ชั้น)

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *