ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

ประกาศเผยแพร่แผนจัดซื้อจัดจ้างรายการครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้าง ปีงบประมาณ 2561

This entry was posted in การจัดซื้อจัดจ้าง. Bookmark the permalink.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *