Daily Archives: December 16, 2017

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment