Monthly Archives: December 2017

รับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง (พยาบาลวิชาชีพ, พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย)

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

สรุปข้อร้องเรียน รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 14 เรื่อง แบ่งเป็น พฤติกรรมบริการ จำนวน 6 เรื่อง แยกเป็น แพทย์ จำนวน 4 เรื่อง พยาบาล จำนวน 2 เรื่อง รอนาน จำนวน 3 เรื่อง ไม่รับผู้ป่วยที่กลับจาก รพ.สงขลานครินทร์เข้านอนรักษาตัวใน รพ. ต่อ … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment