Monthly Archives: January 2018

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (งบลงทุน)

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนธันวาคม 2560 (งบลงทุน)

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 13 รายการ ปีงบประมาณ 2561 โดยวิธีคัดเลือก

Posted in ข่าวประชาสัมพันธ์ | Leave a comment