Daily Archives: June 22, 2018

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 64 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 2 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 27 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 5 เรื่อง บริการช้า จำนวน 6 เรื่อง สถานที่ไม่เหมาะสม จำนวน 5 เรื่อง เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment