Daily Archives: September 18, 2018

ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือก —————————— ตามที่ โรงพยาบาลละงู ได้มีหนังสือเชิญชวนสำหรับ ซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ 5 รายการ โดยวิธีคัดเลือกนั้น 1. เครื่องบันทึกการบีบรัดตัวของมดลูกและการเต้นของหัวใจทารก (NST) โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จำนวน 1 เครื่อง ผู้ได้รับการคัดเลือก ได้แก่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โอเอ็กซ์ เมดิคอล แอนด์ ซายด์ (ขายส่ง, ขายปลีก, ให้บริการ) โดยเสนอราคา เป็นเงินทั้งสิ้น 365,000.00 บาท (สามแสนหกหมื่นห้าพันบาทถ้วน) รวมภาษีมูลค่าเพิ่มและภาษีอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวง … Continue reading

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment