Daily Archives: October 19, 2018

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแพทย์แผนจีน

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา (ดังรายละเอียดแนบท้าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment