Author Archives: languhospital

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน รพ.สต.แหลมสน) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ——————–                     ด้วย จังหวัดสตูล จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 34 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้                     ผู้สนใจต้องการดูพัสดุ สอบถามรายละเอียดได้ที่ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ในวันเวลาราชการ โทร. … Continue reading

Posted in ขายทอดตลาด | Leave a comment