Author Archives: languhospital

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้างเครื่องฟอกอากาศ

ประกาศแผนจัดซื้อจัดจ้าง เครื่องฟอกอากาศแบบเคลื่อนที่

Posted in การจัดซื้อจัดจ้าง | Leave a comment