Category Archives: รับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 2 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 2 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 3 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข (ปฏิบัติงาน รพ.สต.แหลมสน) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว 4 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง … Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment