Category Archives: รับสมัคร

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้ ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา … Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแพทย์แผนจีน

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา (ดังรายละเอียดแนบท้าย) โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment