Category Archives: รับสมัคร

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ………………………………….                     ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน ตำแหน่งดังนี้ ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 2 อัตราโดยมีรายละเอียดดังนี้

Posted in รับสมัคร | Leave a comment