Category Archives: เรื่องร้องเรียน

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 55 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 4 เรื่อง (มาตรา 41) ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 40 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 9 เรื่อง บริการช้า จำนวน 8 เรื่อง สถานที่ไม่เหมาะสม จำนวน 12 … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง :  ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 64 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 2 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 27 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 5 เรื่อง บริการช้า จำนวน 6 เรื่อง สถานที่ไม่เหมาะสม จำนวน 5 เรื่อง เจ้าหน้าที่พูดจาไม่สุภาพ … Continue reading

Posted in เรื่องร้องเรียน | Leave a comment