ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

………………………………….

                    ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 4 ตำแหน่ง ดังนี้

  • ตำแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้ จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานเปล จำนวน 1 อัตรา
  • ตำแหน่ง พนักงานบริการ (ทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวแพทย์แผนจีน

ประกาศโรงพยาบาลละงู
เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน)

………………………………….

                    ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว (รายวัน) จำนวน 1 ตำแหน่ง ดังมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

  • ตำแหน่ง แพทย์แผนจีน จำนวน 1 อัตรา (ดังรายละเอียดแนบท้าย)

โดยมีรายละเอียดดังนี้

Continue reading

Posted in รับสมัคร | Leave a comment