ข้อขัดข้องเรื่องความคับแคบแออัดของโรงพยาบาล อากาศไม่ระบาย ร้อน อาคารเก่า

ทางโรงพยาบาลกำลังรองบประมาณสร้างตึกผู้ป่วยใหม่จากกระทรวงสาธารณสุข เพื่อสร้างตึกผู้ป่วยขนาด 120 เตียง ซึ่งจะสามารถแยกแผนกผู้ป่วยต่างๆ ได้มากขึ้น อาคารสถานที่ให้บริการกว้างขวางขึ้น ในอนาคต ผู้รับบริการจะได้รับความสะดวกสบายมากขึ้นค่ะ

Bookmark the permalink.