ข้อสงสัยเรื่องคิวการให้บริการผู้ป่วยนอก

สำหรับคิวการให้บริการผู้ป่วย เมื่อมาถึงรพ. ยื่นบัตรที่ห้องบัตรรพ.พร้อมบัตรประชาชน ทางรพ.ได้แยกบัตรคิวให้บริการทั้งหมด 5 คิวได้แก่

  1. คิวสูงอายุ 60 ขึ้นไป บัตรคิวสีฟ้า
  2. คิวทั่วไป อายุตั้งแต่ 12 – 59 ปี บัตรคิวสีขาว
  3. คิวเด็ก อายุตั้งแต่ 0 – 12 ปี บัตรคิวสีชมพู
  4. บัตรคิวช่องทางด่วน และ
  5. คิวตามคลินิกให้บริการทั้งหมด 4 สาขา ได้แก่ กระดูกและข้อ, อายุรกรรม, นรีเวช, กุมารเวชกรรม โดยแยกตามวันให้บริการ ดังนี้
  1. คิวนัดกระดูกให้บริการในช่วงเช้าของวันจันทร์/อังคาร
  2. คิวกระดูกทั่วไปเป็นคนไข้ที่แพทย์ทั่วไปนัดพบแพท์กระดูกให้บริการวันจันทร์/ศุกร์ตอนบ่าย
  3. คิวอายุรกรรมให้บริการวันอังคาร/พฤหัสเช้า
  4. คิวนรีเวชให้บริการวันพฤหัส
  5. คิวเด็กนัดให้บริการวันอังคารและพฤหัสบ่าย

มีข้อสงสัยการเข้ารับบริการ สามารถสอบถามพยาบาลหน้าห้องตรวจได้ตลอดค่ะ

Bookmark the permalink.