ติดต่อเรา

โรงพยาบาลละงู

ที่อยู่ 194 หมู่ 6 ตำบลกำแพง อำเภอละงู จังหวัดสตูล 91110

โทรศัพท์ 0 7477 3563 – 8

โทรสาร 0 7477 3562

e-mail admin@languhospital.com

 

 

ช่องทางแสดงความคิดเห็น

Facebook: โรงพยาบาลละงู เพิ่มเพื่อน