ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2565

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 —————————————-                     ด้วยจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน ๑ รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 19 เดือน กันยายน พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 […]

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุประจำปี 2565

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปี พ.ศ. 2565 —————————————-                     ด้วยจังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2565 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 82 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุโดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 29 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2566 เวลา 10.00 […]

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 —————————————- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ด้วย จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 74 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 13 เดือน สิงหาคม พ.ศ. […]

ประกาศขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 —————————————- ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ด้วย จังหวัดสตูล โดยโรงพยาบาลละงู จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2563 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 74 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีการประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 28 เดือน เมษายน พ.ศ. […]

ประกาศ ขายทอดตลาดพัสดุ ประจำปีงบประมาณ 2561

ประกาศจังหวัดสตูล เรื่อง ขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ——————–                     ด้วย จังหวัดสตูล จะดำเนินการขายทอดตลาดพัสดุประจำปีงบประมาณ 2561 ของโรงพยาบาลละงู สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดสตูล จำนวน 34 รายการ กำหนดการขายทอดตลาดพัสดุ โดยวิธีประมูลด้วยวาจา ในวันที่ 26 มิถุนายน 2562 เวลา 10.00 น. ณ งานพัสดุ โรงพยาบาลละงู ผู้เข้าร่วมประมูลราคาลงชื่อและต้องนำสำเนาบัตรประชาชนหรือบัตรข้าราชการมายื่นแสดงในวันประมูล ผู้ประมูลได้ต้องชำระด้วยเงินสดในวันที่ประมูลได้ และต้องทำการขนย้ายพัสดุดังกล่าว ออกจากบริเวณโรงพยาบาลละงู ภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ประมูลได้                     ผู้สนใจต้องการดูพัสดุ […]