สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 27 ส.ค. 64

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 27 สิงหาคม 2564 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 18 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 3 เรื่อง (เคสมาตรา 41) มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 15 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 63 – 28 ก.พ. 64

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2563 ถึง 28 กุมภาพันธ์ 2564 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 0 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง (เคสมาตรา 41) มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 9 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 30 ก.ย. 63

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 30 กันยายน 2563 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 25 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 5 เรื่อง (เคสมาตรา 41) ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 20 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 3 เรื่อง บริการช้า จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 31 ก.ค. 63

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 31 กรกฎาคม 2563 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 2 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 2 เรื่อง (เคสมาตรา 41) มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 14 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ต.ค. 62 – 29 ก.พ. 63

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2562 ถึง 29 กุมภาพันธ์ 2563 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 0 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง (เคสมาตรา 41) มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 0 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 6 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2561 ถึง 30 มิถุนายน 2562 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง : ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 55 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 4 เรื่อง (มาตรา 41) ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 40 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 9 เรื่อง บริการช้า จำนวน […]

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 19 มิถุนายน 2561 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 😕 ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับคุณภาพการบริการของโรงพยาบาลจำนวน 64 เรื่อง แบ่งเป็น มาตรฐานการให้บริการ จำนวน 2 เรื่อง ไม่ได้รับความสะดวกในการรับบริการ จำนวน 27 เรื่อง ประกอบด้วย รอนาน จำนวน 5 เรื่อง บริการช้า จำนวน 6 เรื่อง […]

สรุปข้อร้องเรียน รอบ 3 เดือน ปีงบประมาณ 2561 (1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2560 ถึง 7 ธันวาคม 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 😕 ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 14 เรื่อง แบ่งเป็น พฤติกรรมบริการ จำนวน 6 เรื่อง แยกเป็น แพทย์ จำนวน 4 เรื่อง พยาบาล จำนวน 2 เรื่อง รอนาน จำนวน 3 […]

สรุปข้อร้องเรียน ปีงบประมาณ 2560 (1 ตุลาคม 2559 ถึง 8 กันยายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 😕 ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 100 เรื่อง แบ่งเป็น การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ด้านการบริการ จำนวน 93 เรื่อง ประกอบด้วย พฤติกรรมบริการ จำนวน 33 เรื่อง รอนาน?จำนวน 38 เรื่อง?(รอตรวจ […]

สรุปข้อร้องเรียนรอบ 9 เดือน (1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560)

สรุปผลการดำเนินการเรื่องข้อร้องเรียน โรงพยาบาลละงู ตั้งแต่ 1 ตุลาคม 2559 ถึง 1 มิถุนายน 2560 ข้อร้องเรียน เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้าง 😕 ไม่มี ข้อร้องเรียนเกี่ยวกับการปฏิบัติงานหรือการดำเนินงานของโรงพยาบาล จำนวน 63 เรื่อง แบ่งเป็น การดูแลรักษาพยาบาล จำนวน 5 เรื่อง ด้านการบริการ จำนวน 58 เรื่อง ประกอบด้วย พฤติกรรมบริการ จำนวน 26 เรื่อง รอนาน?จำนวน 28 เรื่อง?(รอตรวจ […]