ตารางการให้บริการ

ตารางการให้บริการของคลินิกต่างๆ ในโรงพยาบาลละงู

วัน

08.30 – 12.00 น.

13.00 – 16.30 น.

วันจันทร์ คลินิกทันตกรรม
คลินิกแพทย์แผนไทย
คลินิกคัดกรองครรภ์เสี่ยง
คลินิกกระดูกและข้อ (ผู้ป่วยที่แพทย์กระดูกและข้อนัด)
คลินิกโรคหอบ, หืด
คลินิกทันตกรรม
คลินิกกระดูกและข้อ (ผู้ป่วยรายใหม่ที่แพทย์ทั่วไปนัดเข้าคลินิกกระดูกและข้อ)
วันอังคาร คลินิกทันตกรรม
คลินิกโรคเบาหวาน
คลินิกอายุรกรรมพิเศษ
คลินิกเด็กป่วย (แพทย์นัด)
คลินิกทันตกรรม
วันพุธ คลินิกเด็กทั่วไป
คลินิกทันตกรรม
คลินิกยาต้านไวรัส
คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง
คลินิกผู้สูงอายุ
คลินิกทันตกรรม
วันพฤหัสบดี คลินิกทันตกรรม
คลินิกโรคความดัน
คลินิกนรีเวช
คลินิกอายุรกรรมพิเศษ
คลินิกเด็กป่วย (แพทย์นัด)
คลินิกฝากครรภ์แนวใหม่ (เฉพาะผู้ป่วยนัด)
คลินิกทันตกรรม
วันศุกร์ คลินิกทันตกรรม
คลินิกกระดูกและข้อ (ผู้ป่วยที่แพทย์กระดูกและข้อนัด)
คลินิกเด็กทั่วไป
คลินิกวัณโรค
คลินิกเอวบางร่างดี
คลินิกทันตกรรม
คลินิกกระดูกและข้อ (ผู้ป่วยรายใหม่ที่แพทย์ทั่วไปนัดเข้าคลินิกกระดูกและข้อ)
คลินิกแพทย์แผนไทย
คลินิกเอวบางร่างดี

?

หมายเหตุ?บริการตรวจรักษาโรคทั่ว กายภาพบำบัด วันจันทร์ – ศุกร์ ในเวลาราชการ

***นอกเวลาราชการรับเฉพาะผู้ป่วยอุบัติเหตุ – ฉุกเฉิน***

  • บริการคลินิกทันตกรรมนอกเวลา วันจันทร์ – ศุกร์ เวลา 16.30 – 20.30 น. และ วันเสาร์เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • คลินิกแพทย์แผนไทย วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.30 – 19.30 น.และ วันเสาร์ เวลา 08.30 – 16.30 น.
  • คลินิกโรคไตวายเรื้อรัง ฟอกเลือดด้วยเครื่องไตเทียม (HD) วันจันทร์ – วันศุกร์ เวลา 08.00 – 18.00 น.