สงกรานต์ บ้านเฮา ทุกคนต้องปลอดภัย

สงกรานต์ปีนี้ ไม่อยากให้เป็นปีสุดท้ายของคนที่คุณรัก คนที่คุณรู้จัก หรือคนใกล้ชิด ขอเชิญร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการเฝ้าระวัง ป้องกัน และบอกต่อถึงพฤติกรรมเสี่ยงและการลดความเสี่ยงด้วยกัน เพื่อให้พวกเราได้กลับมาชุ่มฉ่ำด้วยกันอีก…ในปีถัดไป

24 มีนาคม วันวัณโรคสากล

24 มี.ค. ของทุกปีองค์การอนามัยโลกกำหนดให้เป็น ?วันวัณโรคโลก? เพื่อให้ประเทศสมาชิกร่วมมือกันควบคุมการแพร่ระบาด รณรงค์ให้ประชาชนตระหนักถึงอันตรายจากวัณโรค โดยเฉพาะวัณโรคดื้อยาหลายชนิด ซึ่งกำลังเป็นปัญหาในหลายประเทศรวมทั้งไทย ในปีนี้กำหนดคำขวัญการรณรงค์ว่า ?เร่งรัด สร้างสรรค์ ร่วมใจ ขจัดภัยวัณโรค? (on the move against tuberculosis : innovate to accelerate action)