ประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย

วันที่ 1 มิถุนายน 2560 อำเภอละงู จัดประชุมเชิงปฏิบัติการกระบวนการโรงเรียนปลอดลูกน้ำยุงลาย โดยมี นายแพทย์ปวิตร วนิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เป็นประธาน คุณเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู กล่าวรายงาน ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู กลุ่มเป้าหมายโรงเรียนและศูนย์พัฒนาเด็กเล็กในอำเภอละงู จำนวน 82 โรง

https://goo.gl/Ba6zl2

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *