ข่าวสารประชาสัมพันธ์ พ.ย. 2560 ฉบับที่ 1

วันที่ 1 พฤศจิกายน 2560 เวลา 13.30 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เปิดงานวันภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ ซึ่งภายในงานมีการบริการตรวจและให้คำปรึกษาด้านการแพทย์แผนไทย บริการน้ำดื่มสมุนไพรและยาต้มยาปรุงเฉพาะราย กายบริหารมณีเวช บริการพอกขาและชมนิทรรศการวันภูมิปัญญาไทย ณ บริเวณตึกผู้ป่วยนอกโรงพยาบาลละงู

ประกาศรับสมัคร พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย (แบ่งเปอร์เซ็นต์) จำนวน 4 อัตรา

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว (แบ่งเปอร์เซ็นต์ 60/40) …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวโดยได้รับค่าตอบแทนแบ่งเป็น 60/40 เปอร์เซ็นต์ จากรายได้ที่ได้รับ?ตำแหน่ง พนักงานผู้ช่วยแพทย์แผนไทย จำนวน 4 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด)

ประกาศโรงพยาบาลละงู เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราว …………………………………. ด้วย โรงพยาบาลละงู อำเภอละงู จังหวัดสตูล จะดำเนินการรับสมัครสอบคัดเลือกบุคคลเพื่อเป็นลูกจ้างชั่วคราวรายวัน ตำแหน่ง พนักงานบริการ (พนักงานทำความสะอาด) จำนวน 1 อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 8

วันเสาร์ที่ 28 ตุลาคม 2560 นายธานี หะยีมะสาและ นายอำเภอละงู นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู เปิดโครงการผลิตนักศึกษาแพทย์เพื่อชาวชนบท รุ่นที่ 2 พร้อมด้วยคณะกรรมการบริหาร เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู และทีมแพทย์พี่เลี้ยง ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู ? ??? ?? วันจันทร์ที่ 30 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลละงู เข้าร่วมฟังการนำเสนอ Conference case ของ Extern […]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

? ??? ?? วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกร ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จากนั้น ได้ไปทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ปากอ่าว ทะเลอันดามัน อำเภอละงู โดยการสนับสนุนเรือจากสถานีทหารเรือ กองทัพเรือ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6

? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ?? วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

? ??? ?? วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 4

? ?? วันพฤหัสบดีที่ 19 ตุลาคม 2560 อาสาสมัคร พอ.สว. ออกปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ พอ.สว. เพื่อช่วยเหลือให้การรักษา ป้องกัน ส่งเสริมและฟื้นฟูสุขภาพอนามัยของประชาชนและเจ้าหน้าที่ในท้องถิ่นทุรกันดาร ห่างไกลคมนาคม ณ บ้านสุไหงมูโส๊ะ ตำบลแหลมสน อำเภอละงู จังหวัดสตูล ? ? ? ??? ?? วันจันทร์ที่ 23 ตุลาคม 2560 คปสอ.ละงู ร่วมพิธีวันปิยมหาราช ประจำปี 2560 เพื่อเป็นการน้อมรำลึกพระมหากรุณาธิคุณที่พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 […]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 3

วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 เวลา 09.00 น. นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู พร้อมด้วยพุทธศาสนิกชนเจ้าหน้าที่ ญาติผู้ป่วยและผู้มารับบริการ ร่วมกันตักบาตรประจำเดือนตุลาคม ณ บริเวณหน้าห้องฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลละงู วันพุธที่ 18 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานจิตอาสาเฉพาะกิจงานแพทย์ จัดอบรมการปฐมพยาบาลเบื้องต้น ด้านร่างกายและด้านจิตใจ ให้แก่จิตอาสาที่ลงทะเบียนด้านงานแพทย์ ในพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู ? ??? ?? […]

ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 2

วันจันทร์ที่ 16 ตุลาคม 2560 เวลา 14.00 น. ประชุมผู้ที่ลงทะเบียนจิตอาสาและผู้ที่ประสงค์จะช่วยงานแพทย์ ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) เพื่อเตรียมความพร้อม ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู วันอังคารที่ 17 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู กล่าวเปิดการประชุมเครือข่ายผู้สูงอายุ อำเภอละงู เพื่อขับเคลื่อนงานชมรมผู้สูงอายุ เสริมสร้างศักยภาพและเตรียมความพร้อมสู่สังคมผู้สูงอายุ อำเภอละงู จังหวัดสตูล ณ ห้องประชุมพฤกษชาติ โรงพยาบาลละงู   ? ?