ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 5

? ??? ??

วันพุธที่ 25 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานในพิธี พร้อมด้วยเจ้าหน้าที่ทุกฝ่าย ร่วมกันซักซ้อมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช (ในส่วนภูมิภาค) ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *