ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 6

? ?? ?? ?? ?? ??? ??? ??? ??? ??

วันพฤหัสบดีที่ 26 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู ประธานในพิธี พร้อมด้วย นายเสรี พงศ์นฤเดช สาธารณสุขอำเภอละงู ร่วมพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร และตรวจเยี่ยมให้กำลังใจ เจ้าหน้าที่และจิตอาสาด้านการแพทย์และสาธารณสุข ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *