ข่าวสารประชาสัมพันธ์ ต.ค. 2560 ปีที่ 1 ฉบับที่ 7

? ??? ??

วันศุกร์ที่ 27 ตุลาคม 2560 นพ.ปวิตร วณิชชานนท์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลละงู หัวหน้าส่วนราชการ ทหาร ตำรวจ และพสกนิกร ร่วมกันประกอบพิธีอัญเชิญเถ้าดอกไม้จันทน์ในงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ณ วัดอาทรรังสฤษธิ์ อำเภอละงู จังหวัดสตูล จากนั้น ได้ไปทำพิธีลอยเถ้าดอกไม้จันทน์ ณ ปากอ่าว ทะเลอันดามัน อำเภอละงู โดยการสนับสนุนเรือจากสถานีทหารเรือ กองทัพเรือ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *